مولتی متر ساده

مولتی متر دانش آموزی
به منظور اندازه گیری کمیت های الکتریکی مانند : ولتاژ ، جریان و مقاومت از وسیله ای به اسم مولتی متر استفاده می شود . مولتی متر ها به دو دسته آنالوگ و دیجیتال تقسیم می شوند . نوع آنالوگ که از یک عقربه متحرک برای نشان دادن مقدار کمیت اندازه گیری شده استفاده می شود و نوع دیجیتال که ارقام اندازه گیری شده بر روی صفحه نمایش نشان داده می شوند .

نحوه اندازه گیری مقاومت :
در مولتی متر دانش آموزی پایه محاسبه مقدار مقاومت بر اساس قانون اهم است . می توان میزان مقاومت را با استفاده از مولتی متر که در حالت اهم سنجی قرار گرفته باشد اندازه گیری کرد .
روش اندازه گیری مقاومت در آوومتر های دیجیتال :
ابتدا سلکتور را در حالت اندازه گیری اهمی و رنج اندازه گیری مورد نظر را مشخص می کنیم . حال دو سر پراب موجود بر روی مولتی متر را به دو سر مقاومت وصل می کنیم ، بدین ترتیب عدد نمایش داده شده مقدار مقاومت را نشان می دهد . باید این نکته را در نظر داشته باشید که هنگام اندازه گیری مقدار مقاومت در مدار ، با المان های دیگری موازی نشده باشد .
روش اندازه گیری مقاومت در آوومتر های آنالوگ :
به منظور اندازه گیری مقدار مقاومت از خط مدرج شده که در بالای نوار آینه ای است استفاده می شود . این خط به طور نامنظم مدرج شده و صفر آن در سمت راست می باشد . برای اندازه گیری مقدار مقاومت در مولتی متر دانش آموزی اول رنج مربوط به مقاومت را انتخاب می کنیم . سپس توسط ولومی که در مولتی متر آنالوگ وجود دارد صفر دستگاه را تنظیم می کنیم . با اتصال سیم های رابط به یکدیگر ، عقربه به سمت صفر حرکت می کند . سپس سیم های رابط را به دو سر مقاومت وصل می کنیم که در نتیجه آن عقربه شروع به حرکت کرده و در نقطه ای از خط مدرج شده توقف می کند .
کاربردهای اهم متر :
برای تست نیمه هادی هایی مانند دیود و ترانزیستور می توان از یک اهم متر استفاده کرد .

می دانید که دیود در حالت بایاس مستقیم دارای مقاومت بسیار پایین و در حالت بایاس معکوس دارای مقاومت بالایی است . بدین ترتیب دیودی که مورد آزمایش قرار گرفته است در یک جهت باید مقاومت اهمی بالا و در جهت معکوس مقاومت اهمی کمی را نشان دهد .

در مورد ترانزیستور نیز باید بدانید که از لحاظ عملکرد شبیه دو دیود است که کاتد ها یا آند هایشان به یکدیگر متصل شده است . پس پایه های بیس و امیتر باید در یک جهت دارای مقاومت زیاد و در جهت دیگر دارای مقاومت های کمی باشند . علاوه بر این مقاومت بین پایه های امیتر کلکتور در هر دو جهت باید بالا باشد ، در غیر این صورت ترازیستور عیب دارد .

نمایش یک نتیجه

پشتیبانی فروشگاه اینترنتی BTMCO24