دماسنج غیر تماسی

دماسنج غیر تماسی
میزان دما یا درجه حرارت موجود در محیط یا اجسام مختلف در صنعت و پزشکی بسیار مهم است . به منظور اندازه گیری دما از وسیله ای به اسم دماسنج (ترمومتر) استفاده می شود . ترمومتر ها یا دماسنج ها بر حسب نوع کاربرد و نیاز افراد به دو دسته کلی دماسنج تماسی و دماسنج غیرتماسی تقسیم می شوند . در اینجا هدف معرفی دما سنج غیرتماسی است .

روش اندازه گیری غیرتماسی بر پایه تابش فروسرخ می باشد  و از مهمترین کاربرد های ترمومتر غیرتماسی می توان به استفاده از این دماسنج در کارخانجات و صنایع مختلف به منظور اندازه گیری دمای پیوسته و دماهای بسیار بالا تا 3500 درجه سانتی گراد اشاره کرد .
نحوه اندازه گیری دما با دماسنج غیر تماسی (لیزری) :
همانطور که می دانید همه اجسام از خود اشعه مادون قرمز ساطع می کنند که میزان انتشار این اشعه به دمای آن جسم وابسته است . دماسنج غیر تماسی دارای یک آشکار ساز مادون قرمز یا IR می باشند که می توانند این مقدار اشعه ساطع شده از اجسام را دریافت کنند و بر حسب دما برای کاربر خود نمایش دهند . دقت اندازه گیری ترمومتر های غیرتماسی به دلیل استفاده از لیزر بسیار بالاست .

 
مزایای ترمومتر های لیزری (غیرتماسی) :
در مواردی که دما بسیار بالا است و امکان آسیب به فرد وجود دارد ، اندازه گیری غیرتماسی روشی ایمن است .

سرعت بسیار بالای اندازه گیری حتی در اجسامی که متحرک هستند .

 
پارامتر های مهم در انتخاب ترمومتر لیزری :
نسبت فاصله به نقطه مورد اندازه گیری D:S

محدوده اندازه گیری دمایی

شکل ظاهری و اندازه ترمومتر

نمایش یک نتیجه

پشتیبانی فروشگاه اینترنتی BTMCO24